สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการยืดกล้ามเนื้อ

เพื่อเป็นการช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับกล้ามเนื้อ ในการปฏิบัติยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงมีข้อห้ามที่คุณควรใส่ใจกันด้วย ซึ่งจะมีดังนี้

1. ในขณะทำไม่ควรยืดกล้ามเนื้อไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่จนรู้สึกตึงมากและเจ็บ ให้ยืดแค่รู้สึกตึง เพราะไม่เช่นนั้นกล้ามเนื้อของคุณอาจจะเกิดการอักเสบขึ้นได้ ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าจะหายเป็นปกติจะมีผลในเรื่องการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาของคุณได้

2. ถ้ากล้ามเนื้อเกิดการอักเสบแล้วห้ามยืดเหยียดกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาด เพราะจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นอักเสบมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้

3. ทุกครั้งที่ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ควรทำอย่างเร็วและรุนแรง เพราะจะไม่ทำให้เกิดผลดีต่อกล้ามเนื้อ ควรทำแบบค่อยๆ ทำ อย่างช้าๆ จะเป็นการช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีกว่า

4. ถ้ายังไม่เข้าใจในแต่ละท่าของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ควรศึกษาจนเข้าใจหรือสอบถามจากผู้รู้ ไม่ควรทำในแบบที่ยังไม่แน่ใจ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อได้

5. ในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะอาจแตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และปฏิบัติท่าที่เหมาะสม ก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

6. ใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้บ้าง เช่น การพันผ้า การใส่สนับเข่าหรือแขน เป็นต้น

ปฏิบัติให้ถูกวิธีเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอย่างได้ผล