อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล

1. สนามวอลเลย์บอล ลักษณะสนามต้องมีพื้นที่ราบรวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกรีดขวาง สโบเบ็ต ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงเท่านั้น และมีขนาด 9 x 18 รวมถึงต้องมีเขตล้อมรอบสนามที่มีความกว้างไม่น้อยไปกว่า 3 เมตร และเส้นรอบสนามทุกเส้นต้องมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ใช้สีที่ตัดกับสนามที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด

2. ลูกวอลเลย์บอล เป็นทรงกลม มีขนาดวัดโดยรอบที่ประมาณ 65-67 เซนติเมตร มีน้ำหนักโดยรวมประมาณ 260-280 กรัม วัสดุที่ใช้ควรทำด้วยหนังสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นดี ในการแข่งขันนัดสำคัญๆ อย่างในระดับโลกจะใช้ลูกวอลเลย์บอลในการแข่งขันแต่ละครั้งประมาณ 3 ลูก เพื่อให้การแข่งไม่สะดุดหากเกิดกรณีลูกออกนอกสนาม

3. ตาข่ายหรือเน็ต ใช้สำหรับกั้นแดน ซึ่งการแข่งขันแต่ละประเภทจะมีขนาดของตาข่ายแตกต่างกัน เช่น ในการแข่งประเภททีมชาย ตาข่ายมีความสูงจากพื้นสนาม 2.43 เมตร การแข่งขันประเภททีมหญิงมีความสูงที่ 2.24 เมตร แต่มีความกว้าง 1 เมตร ความยาวประมาณ 9.5 – 10 เมตร และตารางตาข่ายต้องมีขนาดความกว้างที่ 10 เซนติเมตร เท่ากัน

4. ชุดนักกีฬา จัดเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการแข่งขัน โดยในหนึ่งทีมจะมีผู้เล่น 12 คน ต้องแต่งกายเหมือนกันและเป็นสีเดียวกัน ประกอบไปด้วย เสื้อ กางเกงขาสั้น ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบพื้นยางไม่มีส้น และนักกีฬาทุกคนต้องติดหมายเลขไว้ที่เสื้อโดยกำหนดให้ใช้หมายเลขได้ตั้งแต่ 1-18 เท่านั้น สำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมกำหนดให้มีแถบผ้าขนาด 8×2 เซนติเมตร ติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าใต้หมายเลขด้วย